کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 13000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

دوره CEH

دوره CEH

CEH

شرکت EC-Council

  • 1397/9/1
  • دوره های امنیت
  • 3967 بازدید

معرفی دوره CEH

مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council  می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دورهCEH ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بازار کار دوره CEH

کارشناسان تست آسیب پذیری و نفوذ

مدیران فناوری اطلاعات

پیشنیاز دوره CEH

آشنایی با مفاهیم کامپیوتر و شبکه و ترجیحا طی نمودن دوره های MCSA و CCNA


سرفصل های دوره CEH

Introduction to Ethical Hacking

 Footprinting and Reconnaissance

 Scanning Networks

Enumeration

Vulnerability Analysis

 System Hacking

Malware Threats

Sniffing

Social Engineering

Denial-of-Service

Session Hijacking

Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Hacking Web Servers

 Hacking Web Applications

 SQL Injection

Hacking Wireless Networks

 Hacking Mobile Platforms

IoT Hacking

Cloud Computing

Cryptography

4 stars – 177 reviews