کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 16000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

کلاس بانک اطلاعاتی SQL SERVER در کالج اورست

شرکت Microsoft

  • 1397/9/2
  • آموزش دوره های پایگاه داده در کرج
  • 4970 بازدید

معرفی آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

کلاس بانک اطلاعاتی SQL SERVER در کالج اورست


در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا SQL یا سی‌کوال (Structured Query Language - SQL) زبانی است سطح بالا مبتنی بر زبان سطح پایین و ریاضی جبر رابطه‌ای که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها به‌کار می‌رود. 
زبان SQL به سمت مدل شی‌گرا - رابطه‌ای نیز پیشرفت کرده‌است. 
برخی از ویژگی‌های این سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها به این شرح است:

  • بانک اطلاعاتی رابطه‌ای در این دوره از آموزش SQL Server
  • امکان استفاده از: trigger, View, Stored procedure در این دوره از آموزش SQL
  • پشتیبانی از XML در این دوره از آموزش SQL
  • OLAP
  • بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد در این دوره از آموزش SQL
  • پشتیبانی از FullText Search برای سرعت در بازیابی اطلاعات و استفاده از زبان طبیعی در جستجوها

بازار کار آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

-

پیشنیاز آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

بدون پیشنیاز

سرفصل های آموزش دوره بانک اطلاعاتی SQL Server در کرج

معرفی اشیاء پایگاه داده

Transaction Log

یکی از اساسی ترین اشیای پایگاه داده : جدول(Table)

Filegroups

دیاگرامها

مشاهده ها Views

رویه ذخیره شده Stored Procedures

توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions

دنباله هاSequences

کاربران و نقش ها

قوانین

انواع داده تعریف شده كاربر

انواع داده SQL SERVER

داده Null

شناسه های SQL SERVER برای اشیاء

نصب و پیکربندی SQL Server 2017 :

مدیریت پیكربندی SQL SERVER

مدیریت سرویس

پیکربندی شبکه

پروتکل ها

SQL SERVER Management Studio

تعامل از طریق پنجره پرس و جو

ابزار داده SQL SERVER

پروفایلر SQL SERVER

یادگرفتن ابزارهای تجاری

مدیریت پیكربندی SQL SERVER

مدیریت سرویس

پیکربندی شبکه

پروتکل ها

SQL SERVER Management Studio

کار با SQL SERVER Management

تعامل از طریق پنجره پرس و جو

ابزار داده SQL SERVER

پروفایلر SQL SERVER

دستورالعملهای بنیادیT-SQL

دستور SELECT و FROM

دستور WHERE

ORDER BY

تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY

قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING

DISTINCT

اضافه کردن داده ها با دستور INSERT

Multirow Insert

دستور INSERT INTO . . . SELECT

بروز رسانی با UPDATE

دستور DELETE

جداول موقت

بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg,

توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql

توابع مدیریت رشته در Sql

ترکیب داده های جدول با JOIN

انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN

بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN

OUTER JOIN

سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر

دیدن هر دو طرف با FULL JOIN

درک CROSS JOIN

بررسی دستور جایگزین برایJOIN

جایگزین INNER JOIN

جایگزین OUTER JOIN

جایگزین CROSS JOIN

نمایش نتایج با UNION

یادگرفتن ابزارهای تجاری

ایجاد و تغییر جداول در این دوره از آموزش SQL Server

نامهای اشیاء در SQL SERVER

Schema Name

نام بانک اطلاعاتی

نامگذاری توسط SQL SERVER

دستور CREATE در این دوره از آموزش SQL Server

ایجاد پایگاه داده

ایجاد جدول در پایگاه داده

دستور پایگاه داده ALTER

ALTER DATABASE

ALTER TABLE

دستور DROP در این دوره از آموزش SQL Server

استفاده از ابزار GUI

ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio

پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio

کلید و محدودیتها CONSTRAINTS

انواع محدودیت CONSTRAINTS در این دوره از آموزش SQL Server

دامنه محدودیت

محدودیت های موجود Entity Constraints

محدودیت های یکپارچگی ارجاعی

محدودیت نامگذاری

محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server

محدودیت كلید اصلی Primary Key

محدودیت كلید خارجی Foreign Key

قیود UNIQUE

CHECK Constraints

DEFAULT Constraints

تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما

دستور TABLE

اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود

غیر فعال کردن محدودیت

نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید

غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت

قوانین و پیش فرض ها

Rules

حذف قوانین

حذف Defaults

تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض

Triggers برای یکپارچگی داده ها

پرس و جو ها (QUERIES)

Subquery چیست؟

ایجاد یك Subquery تو در تو

ایجاد Subqueries مرتبط

كاربا Correlated Subqueries

سروکار داشتن با داده NULL

جداول مشتق شده

استفاده از عبارات معمولی CTE

استفاده از واژه WITH

استفاده از CTEs چندگانه

CTE بازگشتی

استفاده از عملگر EXISTS

انواع میکس داده ها CAST و CONVERT

همگام سازی داده ها با فرمان MERGE

فرمان Merge در عمل

توابع پنجره ای

ROW_NUMBER

RANK, DENSE_RANK و NTILE

نرمالسازی

درك جداول

نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal

فرم اول نرمال

فرم دوم نرمال

فرم سوم نرمال

درك روابط Relationships

یک به یک One-to-One

صفر یا یک به یک

یک به یک یا بسیاری از

یک صفر، یک، یا بسیاری از

بسیاری به بسیاری از Many-to-Many

رسم نمودار پایگاه داده ها

ایجاد روابط در نمودارها

Denormalization

فراتر از نرمال سازی

انتخاب انواع داده

اضافه کردن نمودار و جداول اولیه

اضافه کردن روابط

اضافه کردن برخی محدودیت

ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

ذخیره سازی در این دوره از آموزش SQL SERVER

وسعت (Extent)

صفحه (Page)

سطرها دراین دوره از آموزش SQL

ستونهای پراکنده Sparse Columns

درك شاخصها (INDEX) در این دوره از آموزش SQL Server

B-Trees در این دوره از آموزش SQL

چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند

ایجاد، تغییر و حذف شاخص در این دوره از آموزش SQL

دستور CREATE INDEX

شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت

ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial

انتخاب خوشه اول Clustered Index

پوشاندن شاخصها

ALTER INDEX

حذف شاخص ها در این دوره از آموزش SQL Server

استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor

حفظ و نگهداری شاخص ها

Fragmentation در این دوره از آموزش SQL Server

نمایه ها VIEWS

ایجاد نمایه ها ساده

ویرایش نمایه ها با T-SQL

حذف Views

ایجاد و ویرایش Views در Management Studio

حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری

Indexed (Materialized) Views

Indexing an Aggregate View

اسکریپت نوشتن و BATCHES

درک مبانی اسکریپت

انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE

تعریف متغیرها

تنظیم مقدار موجود در متغیر ها

بررسی عملکرد سیستم

بازیابی مقادیر IDENTITY

تولید SEQUENCES

استفاده از @@ROWCOUNT

خطا در Batches

SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC

فهمیدن خطرات Dynamic SQL

استفاده از دستورات Control-of-Flow

دستور IF . . . ELSE

دستور CASE

حلقه با دستور WHILE

دستور WAITFOR

سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH

STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)

ایجاد STORED PROCEDURES

تغییر رویه ذخیره شده با ALTER

حذف SP

Parameterizing Sp

اعلام پارامترها

تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی

چگونه از RETURN استفاده كنیم

استفاده از @@ERROR

استفاده از @@ERROR در Sp

Re-throwing خطاها

اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما

ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes

استفاده از SP برای امنیت در این دوره از آموزش SQL

SP و كارایی آن در این دوره از آموزش SQL

SP های گسترده

رفع اشکال Debugging

شروع اشکالزدایی

قسمتهای Debugger

Breakpoints

توابع تعریف شده توسط کاربر

UDF چیست

UDF ها Scalar Valueبر می گردانند

UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند(Table derived function)

UDF های خطی

استفاده از دات نت در پایگاه داده

تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)

استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان

Offline سازی بانک اطلاعاتی

Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql

Restore کردن بصورت Wizard

Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql

Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی

درك Transactions

ACID Transactions

آشنایی با عملگر تراکنش

استفاده از BEGIN TRAN

استفاده ازCOMMIT TRAN

استفاده ازSAVE TRAN

استفاده از ROLLBACK TRAN

فعال کردن تراکنش های ضمنی

قفل گذاری روی اطلاعات

درک حالت های قفل در این دوره از آموزش SQL

تنظیم سطح جداسازی در این دوره از آموزش SQL

حذف کردن اطلاعات در این دوره از آموزش SQL

Trigger چیست؟

استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها

استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی

Triggers ها می توانند تو در تو باشند

Triggers ها می توانند بازگشتی باشند

Trigger ها از تغییرات معماری جلوگیری نمی كنند

INSTEAD OF Triggers

استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED در این دوره از آموزش SQL

حذف Triggers در این دوره از آموزش SQL

رفع اشکال تریگر

نحوه نگارش trigger برروی تغییر اطلاعات جداول

مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger

DDL-Data Base – Level – Events

آموزش Dropping a DDL Trigger

()EventData در این دوره از آموزش SQL


4.3 stars – 138 reviews