کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 13000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

دوره CCNP Security

دوره CCNP Security

CCNP Security

شرکت Cisco

 • 1397/9/1
 • دوره های سیسکو
 • 2765 بازدید

معرفی دوره CCNP Security

دوره آموزشی CCNP Security مختص کسانی طراحی شده است که علاوه بر وظیفه برقراری امنیت تجهیزات شبکه اعم از سوئیچ ها، روترها و تجهیزات و دیوایس های مربوط به شبکه، وظیفه انتخاب، پیاده سازی و پشتیبانی و عیب یابی در فایروال ها، VPN ها و همچنین راهکارهای IDS/IPS در محیط های مبتنی بر تجهیزات شبکه را بر عهده دارند. این دوره به صورت PACK (جامع) برگزار می شود تا نیاز متخصصین امنیت شبکه به دوره های آموزشی امنیت را یکجا پوشش دهد.بازار کار دوره CCNP Security

مهندس امنیت شبکه

پیشنیاز دوره CCNP Security

CCNA Security

سرفصل های دوره CCNP Security

 Secure Design Principles

 • Course Overview
 • Network Security Zoning
 • Cisco Module Network Security Architecture
 • Cisco SecureX Architecture
 • Cisco TrustSec Solution

Deploying Network Infrastructure Protection

 • Introducing Cisco Network Infrastructure Protection
 • Deploying Cisco IOS Control Plane Security Controls
 • Deploying Cisco IOS Management Plane Security Controls
 • Deploying Cisco ASA Management Plane Security Controls
 • Deploying Cisco Traffic Telemetry Methods
 • Deploying Cisco IOS Layer 2 and Layer 3 Data Plane Security Controls

 Deploying NAT on Cisco IOS and Cisco ASA

 • Introducing Network Address Translation
 • Deploying Cisco ASA Network Address Translation
 • Deploying Cisco IOS Software Network Address Translation

 Deploying Threat Controls on Cisco ASA

 • Introducing Cisco Firewall Threat Controls
 • Deploying Basic Cisco ASA Access Policies
 • Deploying Advanced Cisco ASA Application Inspection Policies
 • Deploying Cisco ASA Botnet Traffic Filtering
 • Deploying Cisco ASA Identity Based Firewall

 Deploying Threat Controls on Cisco IOS Software

 • Deploying Basic Cisco IOS Software with Basic Zone-Based Firewall Access Policies
 • Deploying Advanced Cisco IOS Software ZBFW with Application Inspection Policies

Cisco Web Security Appliance

 • Cisco Web Security Appliance (WSA) Solutions
 • Integrating the Cisco Web Security Appliance
 • Configuring Cisco Web Security Appliance Identities and User Authentication Controls
 • Configuring Cisco Web Security Appliance Acceptable Use Control
 • Configuring Cisco Web Security Appliance Anti-Malware Controls
 • Configuring Cisco Web Security Appliance Decryption
 • Configuring Cisco Web Security Appliance Data Security Controls

 Cisco Cloud Web Security

 • Cisco Cloud Web Security Solutions
 • Configuring Cisco Cloud Web Security Connectors
 • Web Filtering Policy in Cisco ScanCenter

Cisco Email Security Appliance

 • Cisco Email Security Solutions
 • Cisco Email Security Appliance Basic Setup Components
 • Configuring Cisco Email Security Appliance Basic Incoming and Outgoing Mail Policies

Advanced Malware Protection for Endpoints

 • AMP for Endpoints Overview and Architecture
 • Customizing Detection and AMP Policy
 • IOCs and IOC Scanning
 • Deploying AMP Connectors
 • AMP Analysis Tools

Cisco FirePOWER Next-Generation IPS

 • Cisco FireSIGHT System
 • Configuring and Managing Cisco FirePOWER Devices
 • Implementing an Access Control Policy
 • Discovery Technology
 • Configuring File-Type and Network Malware Detection
 • Managing SSL Traffic with Cisco FireSIGHT
 • IPS Policy and Configuration Concepts
 • Network Analysis Policy
 • Creating Reports
 • Correlation Rules and Policies
 • Basic Rule Syntax and Usage

Cisco ASA FirePOWER Services

 • Installing Cisco ASA 5500-X Series FirePOWER Services (SFR)

Threat Mitigation through Identity Services

 • Identity Services
 • 802.1X and EAP
 • Configure 802.1X Components

 ISE Fundamentals

 • Describe Cisco ISE Features and configure the fundamentals
 • Cisco ISE with PKI
 • Cisco ISE Authentication
 • Cisco ISE with External Authentication

Advance Access Control

 • Certificate Based User Authentication
 • Authorization
 • Cisco TrustSec

 Web Authentication and Guest Access

 • Web Authentication
 • Guest Access Services

 Endpoint

 • Posture
 • Profiler
 • BYOD

Troubleshooting Network Access Control

 • Troubleshooting ISE

Fundamentals of VPN Technologies and Cryptography

 • The Role of VPNs in Network Security
 • VPNs and Cryptography

Deploying Secure Site-to-Site Connectivity Solutions

 • Introducing Cisco Secure Site-to-Site Connectivity Solutions
 • Deploying Point-to-Point IPsec VPNs on the Cisco ASA
 • Deploying Cisco IOS VTI-Based Point-to-Point IPsec VPNs
 • Deploying Cisco IOS DMVPNs

Deploying Cisco IOS Site-to-Site FlexVPN Solutions

 • Introducing Cisco IOS Site-to-Site FlexVPN Solutions
 • Deploying Point-to-Point IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Hub-and-Spoke IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Spoke-to-Spoke IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Basic Cisco Clientless SSL VPN
 • Clientless SSL VPN Overview
 • Deploying Basic Cisco Clientless SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Application Access in Cisco ASA Clientless SSL VPN
 • Deploying Advanced Authentication and Authorization in Clientless SSL VPN

Deploying Cisco AnyConnect VPNs

 • Deploying Basic Cisco AnyConnect SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Advanced Cisco AnyConnect SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Advanced Authentication and Authorization in Cisco AnyConnect VPNs
 • Deploying Cisco AnyConnect IPsec/IKEv2 VPNs

 Deploying Endpoint Security and Dynamic Access Policies

 • Implementing Host Scan
 • Implementing DAP for SSL VPNs
آگهی های استخدام مشابه
4.9 stars – 155 reviews