کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 16000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

مهندس جمشیدی

مهندس جمشیدی

5 سال سابقه
مهندس نظری والا

مهندس نظری والا

7 سال سابقه
مهندس شعبانی

مهندس شعبانی

3 سال سابقه
مهندس نصیری

مهندس نصیری

3 سال سابقه
مهندس کارگر

مهندس کارگر

6 سال سابقه
مهندس غنبری

مهندس غنبری

5 سال سابقه
مهندس زواری

مهندس زواری

3 سال سابقه
مهندس پاکزاد

مهندس پاکزاد

5 سال سابقه
مهندس رحیمی

مهندس رحیمی

5 سال سابقه
مهندس کلانتریان

مهندس کلانتریان

5 سال سابقه
مهندس احمدی

مهندس احمدی

5 سال سابقه
مهندس تقی خانی

مهندس تقی خانی

5 سال سابقه
مهندس محمدی

مهندس محمدی

3 سال سابقه
مهندس غلامی

مهندس غلامی

5 سال سابقه
مهندس نیاکان

مهندس نیاکان

3 سال سابقه
مهندس حاجی بقایی

مهندس حاجی بقایی

6 سال سابقه
مهندس جلالی

مهندس جلالی

4 سال سابقه
مهندس عربی

مهندس عربی

3 سال سابقه
مهندس روزبه

مهندس روزبه

3 سال سابقه
مهندس اخوان

مهندس اخوان

4 سال سابقه
مهندس فیروزبخت

مهندس فیروزبخت

7 سال سابقه
مهندس جعفرالهی

مهندس جعفرالهی

5 سال سابقه
مهندس تقلیدی

مهندس تقلیدی

5 سال سابقه
مهندس محمدی مهر

مهندس محمدی مهر

5 سال سابقه
مهندس بهرامی

مهندس بهرامی

6 سال سابقه
مهندس حزائی

مهندس حزائی

5 سال سابقه
مهندس افشار

مهندس افشار

7 سال سابقه
مهندس نیکوکار

مهندس نیکوکار

5 سال سابقه
مهندس نادری

مهندس نادری

5 سال سابقه
مهندس بیبردی

مهندس بیبردی

5 سال سابقه
مهندس حاجی قاسمی

مهندس حاجی قاسمی

5 سال سابقه
مهندس حدادی

مهندس حدادی

5 سال سابقه
مهندس شمسی

مهندس شمسی

6 سال سابقه
مهندس زارعی

مهندس زارعی

5 سال سابقه
مهندس غفاری

مهندس غفاری

5 سال سابقه
مهندس دوانیانی

مهندس دوانیانی

5 سال سابقه
مهندس ریزوندی

مهندس ریزوندی

5 سال سابقه
مهندس دهقان فر

مهندس دهقان فر

3 سال سابقه
مهندس پروین

مهندس پروین

5 سال سابقه
مهندس یوسفی

مهندس یوسفی

7 سال سابقه
مهندس گرم رودی

مهندس گرم رودی

4 سال سابقه
مهندس فتاحی

مهندس فتاحی

8 سال سابقه
مهندس مسگری

مهندس مسگری

7 سال سابقه
مهندس نیکپور

مهندس نیکپور

6 سال سابقه
مهندس احمدوند

مهندس احمدوند

7 سال سابقه
مهندس ایمانی

مهندس ایمانی

4 سال سابقه
مهندس اسحاقی

مهندس اسحاقی

4 سال سابقه
مهندس قهری

مهندس قهری

3 سال سابقه
مهندس یوسفی آذر

مهندس یوسفی آذر

7 سال سابقه
مهندس نصیری

مهندس نصیری

4 سال سابقه
مهندس ناصری

مهندس ناصری

6 سال سابقه
مهندس عبدلی فرد

مهندس عبدلی فرد

7 سال سابقه
مهندس شریفی جاه

مهندس شریفی جاه

7 سال سابقه
مهندس حاتمی

مهندس حاتمی

14 سال سابقه
4.1 stars – 193 reviews