کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 13000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

مهندس عبدلی فرد

مهندس عبدلی فرد

6 سال سابقه
مهندس شریفی جاه

مهندس شریفی جاه

5 سال سابقه
مهندس حاتمی

مهندس حاتمی

12 سال سابقه
مهندس اسحاقی

مهندس اسحاقی

5 سال سابقه
مهندس نجفی

مهندس نجفی

20 سال سابقه
مهندس کلانتریان

مهندس کلانتریان

5 سال سابقه
مهندس نیاکان

مهندس نیاکان

8 سال سابقه
مهندس بقایی

مهندس بقایی

12 سال سابقه
مهندس ازلگینی

مهندس ازلگینی

5 سال سابقه
مهندس تقلیدی

مهندس تقلیدی

7 سال سابقه
مهندس محمدی مهر

مهندس محمدی مهر

8 سال سابقه
مهندس بهرامی

مهندس بهرامی

5 سال سابقه
مهندس افشار

مهندس افشار

10 سال سابقه
مهندس بایبوردی

مهندس بایبوردی

7 سال سابقه
مهندس قاسمی

مهندس قاسمی

8 سال سابقه
مهندس شمس

مهندس شمس

10 سال سابقه
مهندس زهرایی

مهندس زهرایی

12 سال سابقه
مهندس غفاری

مهندس غفاری

5 سال سابقه
مهندس ریزوندی

مهندس ریزوندی

8 سال سابقه
مهندس یوسفی آذر

مهندس یوسفی آذر

9 سال سابقه
مهندس گرمرودی

مهندس گرمرودی

10 سال سابقه
مهندس فتاحی

مهندس فتاحی

5 سال سابقه
مهندس ایمانی

مهندس ایمانی

7 سال سابقه
4.3 stars – 130 reviews