کالج اورست : اولین ، مجهزترین و تنها آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 12000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

مهندس کارگر

مهندس کارگر

18سال سابقه
مهندس نجفی

مهندس نجفی

20سال سابقه
مهندس کلانتریان

مهندس کلانتریان

5سال سابقه
مهندس نیاکان

مهندس نیاکان

8سال سابقه
مهندس بقایی

مهندس بقایی

12سال سابقه
مهندس ازلگینی

مهندس ازلگینی

5سال سابقه
مهندس تقلیدی

مهندس تقلیدی

7سال سابقه
مهندس محمدی مهر

مهندس محمدی مهر

8سال سابقه
مهندس بهرامی

مهندس بهرامی

5سال سابقه
مهندس افشار

مهندس افشار

10سال سابقه
مهندس بایبوردی

مهندس بایبوردی

7سال سابقه
مهندس قاسمی

مهندس قاسمی

8سال سابقه
مهندس شمس

مهندس شمس

10سال سابقه
مهندس زهرایی

مهندس زهرایی

12سال سابقه
مهندس غفاری

مهندس غفاری

5سال سابقه
مهندس دیوانیانی

مهندس دیوانیانی

6سال سابقه
مهندس ریزوندی

مهندس ریزوندی

8سال سابقه
مهندس یوسفی آذر

مهندس یوسفی آذر

7سال سابقه
مهندس گرمرودی

مهندس گرمرودی

10سال سابقه
مهندس فتاحی

مهندس فتاحی

5سال سابقه
مهندس ایمانی

مهندس ایمانی

7سال سابقه
4 stars – 34 reviews