کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 16000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

کلاس لینوکس RHCSS در کالج اورست

شرکت Linux

  • 1397/9/1
  • آموزش دوره های لینوکس در کرج
  • 3824 بازدید

معرفی آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

کلاس لینوکس RHCSS در کالج اورست

دوره RHCSS یکی از دوره هایی می باشد که به صورت طبقه بندی شده به مقوله امنیت در سطح سیستم عامل لینوکس می پردازد. دوره RHCSS به افرادتوانائی یکپارچه سازی احراز هویت و ایجاد امنیت بر روی سرویس های مختلف سیستم عامل لینوکس را می دهد در دوره RHCSS افراد با پیکربندی SE Linux به صورت کامل آشنا خواهند شد.

در این دوره از آموزش RHCSS با توجه به حساس بدون مبحث امنیت در صنعت سورس یکی از دوره های که بصورت آکادمیک و طبقه بندی شده به این مقوله می پردازد دوره RHCSS می باشد. در این دوره افراد پیکربندی SELinux ، یکپارچه سازی احراز هویت و ایجاد امنیت بر روی سرویس های مختلف را بصورت کامل فرا می گیرند.

مدرک RHCSS: Red Hat Certified Security Specialist Training

یکـی از دوره هایـی کـه بـه صورت آکـادمیـک و طبقـه بنـدی شـده به مقولـه امنیـت می پـردازد دوره RHCSS می باشد. در ایـن دوره افـراد پیـکربنـدی SELinux ، یـکپـارچـه سـازی احـراز هویـت و ایجـاد امنیـت بـر روی سرویـس های مختلف را بصورت کامل فرا می گیرنـد.

بازار کار آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

-

پیشنیاز آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

RHCE

سرفصل های آموزش دوره لینوکس RHCSS در کرج

 Basic LDAP Concepts

 How to Configure and Manage an OpenLDAP Server

 Using LDAP as a White Pages Dirctory Service

Using LDAP for user authentication and managemant

 Integrating multiple LDAP Servers

The Threat Model and Protection Methods

 Basic service Security

 Cryptography

Logging and NTP

BIND and DNS security

 Network Authentication:RPC,NIS,and Kerberos

Network File System

OpenSSH

: Electronic Mail with Sendmail

 Postfix

FTP

 Apache Security

Intrusion Detection and Recovery

Spanning Tree Protocol

4.7 stars – 160 reviews