کالج اورست : اولین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی در کرج با بیش از 13000 فارغ التحصیل (تاسیس 1388 )

دوره Web Pentest

دوره Web Pentest

Web Pentest

شرکت -

  • 1397/9/1
  • دوره های امنیت
  • 2361 بازدید

معرفی دوره Web Pentest

با توجه به اهمیت و استفاده روز افزون از برنامه های تحت وب، آسیب پذیری ها و نفوذ به برنامه های تحت وب افزایش یافته است. در دوره AWAPT افراد در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با تهدیدات رایج آشنا و روش نفوذ کردن با استفاده از آسیب پذیری ها را فرا می گیرند.پس از گذراندن  دوره AWAPT افراد می توانند بر اساس استاندارد OWASP تست نفوذ را انجام دهند

بازار کار دوره Web Pentest

کارشناس تست نفوذ برنامه های تحت وب

کارشناس امنیت شبکه

پیشنیاز دوره Web Pentest

پیش نیاز این دوره، آشنایی با زبان های برنامه نویسی (طی نمودن دوره Programming Languages Basics) و نیز دوره CEH یا PWK می باشد.

سرفصل های دوره Web Pentest

The Attacker’s View of the Web

Overview of the Web from a Penetration Tester’s Perspective; Exploring the Various Servers and Clients; Discussion of the Various Web Architectures; Discover How Session State Works; Discussion of the Different Types of Vulnerabilities; Define a Web Application Test Scope and Process;


Reconnaissance and Mapping

Discover the Infrastructure Within the Application; Identify the Machines and Operating Systems;Learn Methods to Identify Load Balancers; Software Configuration Discovery; Google Hacking; Learn Tools to Spider a Website; Scripting to Automate Web Requests and Spidering; Application Flow Charting; Relationship Analysis Within an Application; JavaScript for the Attacker


Server-Side Discovery

Learn Methods to Discover Various Vulnerabilities; Explore Differences Between Different Data Back-ends; Explore Fuzzing and Various Fuzzing Tools; Discuss the Different Interfaces Websites Contain; Understand Methods for Attacking Web Services

Client-Side Discovery

Learn Methods to Discover Various Vulnerabilities; Learn Methods to Decompile Client-side Code; Explore Malicious Applets and Objects; Understand Methods for Attacking Web Services; Understand Methods for Testing Web 2.0 and AJAX-based Sites; Learn How AJAX and Web Services Change Penetration Tests; Learn the Attacker’s Perspective on Python and PHP


Advance Discovery and Exploitation for Web Applications

Review of the Testing Methodology; Using Burp Suite in a Web Penetration Test; Examining How to Use Burp Intruder to Effectively Fuzz Requests; Exploring Advanced Discovery Techniques for SQL Injection and Other Server-Based Flaws;XSS;CSRF;LFI;RFI; Learning Advanced Exploitation Techniques

Mobile Applications and Web Services

Attacking CBC Chosen Plaintext; Exploiting CBC with Padding Oracles; Understanding the Mobile Platforms and Architectures; Intercepting  Traffic to Web Services and from Mobile Applications; Building a Test Environment; Penetration Testing of Web Services


Web Application Firewall and Filter Bypass

Understanding of Web Application Firewalling and Filtering Techniques; Exploring How to Determine the Rule Sets Protecting the Application; Learning How HTML5 Injections Work; Discovering the Use of  UnICODE and Other Encodings


4.6 stars – 81 reviews