آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

دوره PWK

دوره PWK

دوره PWK توسط شرکت Offensive Security ارائه می گردد.  دوره PWk به افراد توانایی تست آسیب پذیری، نفوذ به شبکه را به صورت پیشرفته می دهد. جمع آوری اطلاعات به صورت دقیق، پیدا کردن اسیب پذیری ، کار کردن با Exploitهای مختلف، ویرایش Exploitهای موجود ،کشف آسیب پذیری در برنامه های کاربردی، دور زدن فایروال و انتی ویروس از مطالب اصلی دوره PWK  می باشد.

 

Module 0. – Pentestration Testing: What You Should Know
Module 1. – Getting Comfortable With Kali Linux

Module 2. – The Essential Tools
Module 3. – Passive Information Gathering

Module 4. – Active Information Gathering
Module 5. – Vulnerability Scanning

Module 6. – Buffer Overflows
Module 7. – Win32 Buffer Overflow Exploitation

Module 8. – Linux Buffer Overflow Exploitation
Module 9. – Working With Exploitation

Module 10. – File Transfers
Module 11. – Priviliege Escalation

Module 12. – Client Side Attacks
Module 13. – Web Application Attacks

Module 14. – Password Attacks
Module 15. – Port Redirection and Tunneling

Module 16. – The Metasploit Framework
Module 17. – Bypassing Antivirus Software

Module 18. – Assembling the Pieces:Pentration Test Breakdown

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)