آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

دوره ECSA

دوره ECSA

دوره ( ECSA (EC-Council Certified Security Analysis به مرحله تحلیلی هک قانونمند توجه می‌کند. دوره CEH، ابزارها و روش‌های هک را توضیح می‌دهد اما در دوره ECSA، نحوه تحلیل خروجی‌های این ابزارها و روش‌های آن شرح داده می‌شود. با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تست نفوذ، دوره ECSA به شما کمک می‌کند تا ارزیابی‌های عمیق‌تری بر روی امنیت انجام دهید. بنابراین کمک زیادی به دریافت مدرک LPT، می‌کند. هدف از  دورهECSA ، افزایش تجربه متخصصان امنیتی با استفاده از تحلیل خروجی تست‌های آنها است

Module 01: Security Analysis and Penetration Testing Methodologies
Module 02: TCP IP Packet Analysis
Module 03: Pre-penetration Testing Steps
Module 04: Information Gathering Methodology
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: External Network Penetration Testing Methodology
Module 07: Internal Network Penetration Testing Methodology
Module 08: Firewall Penetration Testing Methodology
Module 09: IDS Penetration Testing Methodology
Module 10: Web Application Penetration Testing Methodology
Module 11: SQL Penetration Testing Methodology
Module 12: Database Penetration Testing Methodology
Module 13: Wireless Network Penetration Testing Methodology
Module 14: Mobile Devices Penetration Testing Methodology
Module 15: Cloud Penetration Testing Methodology
Module 16: Report Writing and Post Test Actions

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)