آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

دوره CHFI

دوره CHFI

مدرک (CHFI (Computer Hacking Forensics Investigator یک مدرک امنیتی برای شناسایی و محاکمه هکرها با ارائه شواهد و مدارک و تنظیم گزارشی از جرائم نفوذگر برای پیشگیری از رای متخصصانی است.  دوره CHFI برای افرادی طراحی شده است که پس از وقوع حملات مبادرت به کاوش و بررسی عمیق مانند جمع آوری شواهد و مدارک به منظور پیگرد قانونی می ورزند و هکرها را شناسایی می کنند. دانشجویان پس از پایان دوره CHFI خواهند توانست بازرسی‌های قانونی را در سازمان‌ها انجام دهند.

 

Module1: Computer Forensics in Todays World
Module2: Computer Forensics Investigation Process
Module3: Searching and Seizing Computers
Module4: Digital Evidence
Module5: First Responder Procedures
Module6: Computer Forensics Lab
Module7: Understanding Hard Disks and File System
Module8: Windows Forensics
Module9: Data Acquisition and Duplication
Module10: Recovering Deleted Files and Deleted Partitions
Module11: Forensics Investigation Using AccessData FTK
Module12: Forensics Investigation Using EnCase
Module13: Steganography and Image File Forensics
Module14: Application Passeord Crackers
Module15: Log Capturing and Event Correlation
Module16: Network Forensics , Investigating Logs and Investigating Network Traffic
Module17: Investigating Wireless Attacks
Module18: Investigating Web Attacks
Module19: Tracking Emails and Investigating Email Crimes
Module20: Mobile Forensics
Module21: Investigative Reports
Module22: Becoming an Expert Witness

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)