آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

دوره CEH

دوره CEH

مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council  می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دورهCEH ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 دورهCEH ، پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیت اطلاعات است.

Module 1: Introduction to Ethical Hacking
Module 2: Footprinting and Reconnaissance
Module 3: Scanning Networks
Module 4: Enumeration
Module 5: System Hacking
Module 6: Malware Threats
Module 7: Evading IDS, Firewalls and Honeypots
Module 8: Sniffing
Module 9: Social Engineering
Module10:Denial of Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Hacking Web servers
Module 13: Hacking Web Applications
Module 14: SQL Injection
Module 15: Hacking Wireless Networks
Module 16: Hacking Mobile Platforms
Module 17: Cloud Computing
Module 18: Cryptography

آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 شهریور 1396 ساعت 09:42
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)