آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

آموزش برنامه نویسی C# ASP.net

آموزش برنامه نویسی C# ASP.net

C# یک زبان کارامد، (زبانی که از رخداد خطاهای مربوط به نوع داده ای جلوگیری می کند) type-safe و شی گرا است که برای توسعه دهنده این امکان را فراهم می آورد تا اپلیکیشن های قدرتمند با سطح ایمنی بالا که در بستر کاری Net Framework. قابل اجرا می باشند را توسعه دهند.
توسعه دهندگان قادر هستند با استفاده از آموزش C# اپلیکیشن های کلاینت تحت ویندوز، سرویس های تحت وب مبتنی بر XML ، کامپوننت های توزیع شده، اپلیکیشن های کاربر-سرویس دهنده (Client-server)، اپلیکیشن های دیتابیسی و غیره .. را پیاده سازی کنند.
Visual آموزش C# با ارائه ی ویرایشگر مناسب کد (code editor)، ابزار طراحی رابط کاربری و ظاهر اپلیکیشن، برنامه ی خطایابی و اشکال زدایی (debugging) درون ساخته و بسیاری از ابزار دیگر، ساخت اپلیکیشن های کاربردی مبتنی بر آموزش C# و چارچوب نرم افزاری NET Framework. را تسهیل بخشیده و زمینه را برای توسعه دهنده فراهم می کند تا برنامه های Net. را به صورت بهینه و سریع تر از گذشته پیاده سازی کنند.

سرفصلهای دوره آموزش C#

معرفی دوره آموزش C#

 • تاریخچه C#
 • انواع زبان های برنامه نویسی در اين دوره از آموزش C#
 • انواع نرم افزار های قابل توسعه توسط C#
 • آموزش مفسر ها و کامپایلر ها در اين دوره از آموزش C#
 • آشنایی با NetFramework. در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش نحوه اجرای برنامه های C#
 • آموزش برنامه نویسی ‏Object Oriented Programming در اين دوره از آموزش C#
 • محیط توسعه آشنایی با C#
 • اصو ل نامگذاری (‏Naming‏)‏
 • Garbage Collection در اين دوره از آموزش C#

آموزش برنامه نویسی در C#

 • اولین برنامه در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش برنامه نویسی ویندوز در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش اصول قالب بندی و نمایش متن
 • آموزش Comment ها در زبان C#
 • آموزش استفاده از visual studio 2015
 • آموزش مفاهیم حافظه
 • تصمیم گیری و عملگر های رابطه ای
 • آموزش عبارات کنترل و تکرار
 • آموزش ساختار های کنترلی در این دوره از آموزش C#
 • آموزش ساختار های شرطی
 • آموزش عبارت تکرار ‏while
 • آموزش عملگر های تخصیص دهنده در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش عملگر های افزاینده و کاهنده
 • آموزش انواع اصلی ‏primitive type‏
 • آموزش عبارات شمارنده و کنترل تکرار
 • آموزش عبارات تکرار ‏for
 • آموزش عبارت ‏Do-while
 • آموزش عبارت چند انتخابی ‏switch
 • آموزش عملگر های منطقی در اين دوره از آموزش C#

آموزش متد ها ‏در زبان C#

 • آموزش جامع کلاس ها، متد ها و فیلد های شی گرایی
 • آموزش Optional parameter ها
 • آموزش متد ها و فیلد های ‏Static
 • آموزش اعلان و فراخوانی متد ‏در C#
 • قلمرو اعلان در اين دوره از آموزش C#
 • Overloading‏متد ها

آموزش آرایه ها و رشته ها و فایل ها ‏ و این دوره از آموزش C#

 • C# و این دوره از آموزش C#آموزش انواع اصلی و مرجع در
 • آموزش آرایه ها
 • آموزش عبارت ‏for‏پیشرفته
 • آموزش آرایه های چند بعدی در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش رشته ها و کاراکترها در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش متدهای کار با کاراکترها
 • مقایسه رشته ها در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش متد های ‏String
 • آموزش اتصال و استخراج رشته ها در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش کلاس ‏StringBuilder
 • آموزش متد های کلاس ‏StringBuilder در
 • آموزش کار با فایل های سیستم عامل در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش ایجاد ،خواندن، نوشتن و اعمال تغییرات در فایلهای ‏xml‏
 • کاربرد‎Json ‎

آموزش کلاس ها، اشیا و متغییرهای نمونه در C#

 • آموزش اعلان کلاس و نمونه سازی یک شی از کلاس در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش مقدار دهی شی ها با سازنده ها در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش مفاهیم کنترل دسترسی (,internal‏Public , private , protected‏)‏
 • آموزش کلاس ‏‎super
 • آموزش متد های سازنده کلاس در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش کپسوله سازی و متد های ‏set‏و ‏get
 • آموزش Finalize در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش کلاس های ‏Static
 • آموزش وراثت در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش برنامه نویسی چند ریختی ‏Polymorphism
 • آموزش کلاس های ‏abstract

کنترل استثنا در این دوره از آموزش C#

 • آموزش انواع Exception در اين دوره از آموزش C#
 • بررسی Exception
 • آموزش Finally در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش Using
 • آموزش Multi-catch در اين دوره از آموزش C#
 • اعلان استثنا با نوع های جدید در C#

آشنایی با کامپوننت های گرافیکی و ساخت رابط های کاربری در ویندوزدر اين دوره از آموزش C#

دسترسی به پایگاه داده ها و تعامل با توسط ADO.net در اين دوره از آموزش C#

 • بررسی Name Space های System.Data و System.Data.Sqlclient
 • چگونه با استفاده از System.Data.Oledbclient به دیگر بانکهای اطلاعاتی مثل Excel و یا Access و یا... متصل شویم.
 • بررسی انواع روشهای اتصال به بانک SQLServer و عبور از مرحله Windows Form Authentication و Sql Server Authentication
 • بررسی شرایط استفاده از هریک از تنظیمات امنیتی فوق و چرایی و چگونگی و ویژگیهای هرکدام
 • بررسی تنظیمات امنیتی SqlServer در اين دوره از آموزش C#
 • آموزش ساخت Login در SQLServer در اين دوره از آموزش C#
 • چگونه Login را Lock کنیم و آنرا از Lock خارج کنیم
 • Connection String چیست؟
 • بررسی بخشهای Connection String بر اساس هر یک از انواع مد امنیتی سرور
 • بررسی State در Connection در اين دوره از آموزش C#
 • بررسی متدهای شی Connection در اين دوره از آموزش C#
 • بررسی شی Command در ADO.Net در اين دوره از آموزش C#
 • تخصیص Connection و نقش آن برای شی Command
 • تنظیم ویژگی CommndText جهت فراخوانی Stored Procedure در اين دوره از آموزش C#
 • بررسی انواع CommandType و تخصیص مناسب بر اساس هر یک از انواع اجرای Command
 • بررسی ویژگی های Command TimeOut و نقش آن در Transaction ها
 • انواع اجرای Command در ADO.Net
 • بررسی متدهای ExecuteReader() و ExecuteScalar()و ExecuteNonquery() و شرایط استفاده از هر کدام از آنها
 • آموزش تراکنش ها در زبان در اين دوره از آموزش C#
 • تراکنش چیست؟
 • چگونه تراکنش ها را با استفاده از شی SQL Transaction مدیریت کنیم در اين دوره از آموزش C#
 • نقش شی SQLConnection در مدیریت SQL Transaction
 • بررسی مفهوم کلکسیون SQLParameters و نقش آن در ارسال پارامترها به StoredProcedure در زبان C#
 • آموزش جامع و کامل شی DataReader در ADO.Net
 • DataReader چیست؟
 • چگونه با استفاده DataReader ، Record را بازیابی کنیم
 • آیا استفاده از SQLDataReader در بازیابی اطلاعات واقعا 30 مرتبه سریعتر از روشهای دیگر است؟
 • ORM چیست؟
 • درک مفهوم نگاشت Record به یک Object
 • درک مفهوم نگاشت Object به یک سطر در جدول SQLServer
 • درک مفهوم نگاشت یک جدول به یک GenericList
 • درک مفهوم نگاشت حاصله از یک Query خاص به یک List
 • پیاده سازی مفاهیم مرحله قبل با استفاده از اشیاء List ,SqlConnection,SqlCommand,SqldataReader
 • تا اینجا دانشجویان آموخته چگونه فرمهای مجهز به insert,update,Delete نمودن رکوردها بسازند
 • بررسی ساخت فرمهای Search در برنامه های تحت ویندوز
 • آموزش ساخت StoredProcedure برای انجام عمل Search در SQLServer آموزش نحوه اتصال و ارتباط فرمهای Search به SQLServer

در این بخش از دوره آموزشی به آموزش کلیدی مفاهیم دیتابیس می پردازیم:

 • SQLServer چیست؟
 • چگونه SQLServer را نصب کنم؟
 • ارائه و معرفی نسخه مناسب SQLServer برای نصب
 • آموزش محیط کلی کار کردن با SQLServer
 • آموزش مفاهیم اصلی بانک اطلاعاتی
 • جدول چیست؟
 • رابطه چیست؟
 • آموزش ایجاد جداول در SQLServer
 • آموزش انواع DataType ها در SQLServer علی الخصوص DataTypeهای متعلق به Varchar,Nchar,Char,Nvarchar,NvarChar(Max) و زمان مناسب استفاده از هر یک از آنها
 • آموزش مفهوم Identity در جداول SQLServer
 • آموزش ساخت PrimaryKey در SQLServer
 • آموزش ساخت Unique Constraint در SQLServer
 • آموزش ساخت انواع Check Constraint در SQLServer
 • چگونه Dataهای مرتبط با تاریخ را ذخیره سازی کنیم؟
 • آموزش ساخت Relation در SQLServer
 • آموزش ساخت diagram برای درک مفهوم عملکرد SQLServer
 • بررسی دستورات SQL
 • آموزش دستور Insert
 • آموزش دستور Update
 • آموزش دستور Delete
 • آموزش دستور Select همراه با where و And و Or و LikeX%'و Like%X'و Like%X%'
 • آموزش دستورات Join برای اتصال چند جدول به همدیگر در محیط Query نویسی در SQLServer
 • آموزش ساخت StoredProcedure در SQLServer
 • StoredProcedure چیست؟
 • چگونه با بهره مندی از StoredProcedure بهره وری بانک اطلاعاتی را بالا ببریم؟
 • ساخت StoredProcedure برای انجام هر امری درون دیتابیس
 • آموزش نحوه بازیابی ScopeIdentity() در Procedure های ثبت رکورد جدید

 • سرفصل های ASP.NET همراه با BootStrap

 • مدیریت دیتابیس

  • آموزش ساخت جدول در Sql Server
  • آموزش بازیابی دستورات به وسیله دستور Select
  • آموزش درج داده در جدول های SqlServer با دستور Insert
  • آموزش ویرایش داده ها ی جداول SqlServer با دستور Update
  • آموزش حذف رکوردها در جداول Sql Server با دستور Delete
  • آموزش inner join
  • آموزش ساخت stored Procedure
  • آموزش گرفتن backup از دیتایس
  • آموزش ساخت user در دیتابیس

  تکنولوژی دسترسی به داده ها (ADO.NET): در این بخش مفاهیم دسترسی به داده ها و اشیا مرتبط با آن ها نظیر :

  • SQL connection
  • SQL command
  • SQL DataReader
  • ارسال داده ها به دیتابیس
  • واکشی داده ها از دیتابیس
  • فراخوانی stored procedure های ساخته شده در Sql

  ساخت ORM

  • در این بخش دانشجویان به تسلط کامل بر مفاهیم ORM و مدل شی گرایی در Database و همچنین برنامه نویسی بانک اطلاعاتی خواهند رسید.

  آموزش مدیریت راهبری سایت با استفاده از navigation:

  • با بهره گیری از control های این بخش دانشجویان قادر خواهند بود به تسلط بر کنترل هایی مثل TreeView، Menu، SiteMap اقدام به ساخت دسترسی آسان برای بخش های مختلف سایت خود بنمایند.

  استفاده از AJAX در برنامه های سمت سرور:

  • AJAX تکنولوژی ارتباط صفحات وب با وب سرور بدون Refresh شدن صفحه وب می باشد. در این بخش دانشجویان می توانند با استفاده از تکنولوژی AJAX بدون Refresh شدن صفحات وب اقدام به ساخت صفحات پویا نمایند.

  استفاده از AJAX Control Toolkit:

  • AJAX Control مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند و کارآمد که عمدتا مبتنی بر تکنولوژی آژاکس می باشد و دانشجویان با استفاده از آن می توانند امکانات فوق العاده زیبا و قدرتمندی را به پروژه ی خود بیفزایند.
  • برخی از امکانات AJAX Control، قابلیتی به نام Auto Extender است که از طریق آن جستجوهایی نظیر google suggest را شبیه سازی می کنند.

  بخش Login و امنیت:

  • در این بخش دانشجویان می توانند با تسلط به مفاهیم امنیت در محیط ASP.NET به تسلط بر احراز هویت بازدیدکنندگان سایت خود دست یابند. در این بخش مفاهیمی نظیر امنیت مبتنی بر session، امنیت مبتنی بر cookie رمزگذاری شده آموزش داده می شود.

  State Management:

  • در این بخش دانشجویان به تسلط کامل بر مفاهیم Scope Variable در وب شامل Application، session، viewstate، cookie و Query string خواهند رسید.

  شیوه ی صحیح آپلود پروژه و کار با ابزار مدیریت هاست website panel :

  • در این بخش دانشجویان فرا می گیرند چگونه وب سایت خود را بر روی هاست آپلود نمایند و به معرض دید عموم در اینترنت قرار دهند
  • آشنایی با IIS
  • دانشجویان با مبحث "هاست" آشنا می شوند
  • دانشجویان شیوه ی کار کردن با ابزار website panel را فرا می گیرند
  • دانشجویان با مفهوم Vitrual Directory آشنا می شوند
  • آشنایی دانشجویان با مفهوم FTP و ساخت اکانت و استفاده از FTP
  • شیوه ی ساخت ایمیل شخصی بر روی هاست و ایجاد webmail Server
  • شیوه ی ساخت دیتایس و ایجاد امنیت در هاست
  • شیوه ی گرفتن بکاپ از دیتابیس و انتقال آن به هاست
  • سرفصل های ASP.NET-همراه با Entity Framework-JQuery- معماری لایه ای

   بخش اول:آموزش معماری لایه ای

   • معرفی لایه ها
   • لزوم لایه ها
   • معرفی معماری 5 لایه
    • لایه دسترسی به داده ها (DATA Access Layer)
    • لایه Entity (ساختار کلاسی مرتبط با بانک اطلاعاتی)
    • لایه Bussiness Layer(معرفی لایه قوانین تجاری سیستم
    • لایه FrameWork (بررسی کتابخانه های مورد نیاز سیستم)
    • لایه UI(بررسی ویژگیهای مختلف لایه نمایش داده ها)
   • ارجاع دهی به لایه ها
   • امنیت لایه ها
   • افزایش ایمنی با محدودیت دید لایه ها

   بخش دوم:آموزش Entity Framework Code First

   • ORM چیست؟
   • ایجاد Entity Data Model
   • آموزش ساخت پایگاه داده ها با استفاده از Entity Data Model
   • آموزش اجرای انواع QUery با استفاده از LINQ To Entity
   • اجرای Select ساده
   • اجرای Select با شرطهای پیچیده
   • اجرای اپراتورهای Like
   • Start With
   • End With
   • Contains
   • دستورات Join جداول با استفاده از LINQ To Entity
   • Inner Join
   • Left Join
   • Right Join
   • Join کردن بیش از 2 جدول و گروهبندی Gropping Data
   • استفاده از عبارت لامبدا (Lambda Expressions)
   • پیاده سازی Query های پیچیده با استفاده از روش Metod Syntax

   بخش سوم:آموزش SQL SERVER

   • طراحی دیتابیس
   • بررسی فایلهای MDF در دیتابیس و نقش آنها
   • بررسی فایلهای LDF در دیتابیس و نقش آنها
   • نحوه نصب SQL SERVER 2012
   • بررسی Filegroup ها و کاربرد آنها در بانک اطلاعاتی
   • بررسی انواع داده ها در SQL SERVER 2012
   • ساخت جداول
   • معرفی Identity و کاربردهای آن در طراحی جداول
   • نحوه ذخیره سازی Date Time
   • آغاز کاربرد دستوراتSQL
   • دستور Insert
   • دستور Update
   • دستور Delete
   • دستور Select
   • Stored Procedure چیست؟
   • نحوه ساخت Stored Procedure
   • نحوه ویرایش Stored Procedure
   • تعریف پارامترها

   بخش چهارم:ساخت فروشگاه الکترونیکی

   • I: توصیف فروشگاه الکترونیکی (( معرفی نیازمندیها ))
   • تحلیل سیستم فروشگاه الکترونیکی
   • نیاز به رده بندی n لایه به صورت Self Relation
   • معرفی محصولات (همراه با ادیتور آنلاین)
   • تعریف گالری عکس برای هر محصول
   • نیاز به ثبت نام مشتریان
   • تحلیل سبد خرید
   • جدول محصولات
   • جدول رده بندی نامحدود محصولات
   • جدول گالری عکس هر محصول
   • جدول سربرگ سفارشات
   • جدول مشتریان
   • جدول اقلام سفارشی
   • جدول مشخصات فیش پرداختی
   • جدول وضعیت فاکتور
   • بررسی ارتباطات بین موجودیتها
   • رابطه 1:1
   • رابطه 1:N
   • رابطه N:M
   • رسم نمودار تحلیل دیتابیس
   • بررسی مزایای ساخت نمودار تحلیل
   • قواعد جامعیت ارجاعی چیست؟
   • On Delete Cascade
   • On Update Cascade
   • Set Null
   • Set Default
   • No Action
   • ساخت کتابخانه مورد نیاز
   • کتابخانه ارسال Email
   • کتابخانه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
   • کتابخانه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
   • کتابخانه ارسال Sms
   • کتابخانه رمزگذاری رمز عبور
   • ساخت Data Access برای جدول Category
   • افزودن متدهای Select,Insert,Update,Delete و Search به وسیله ID
   • نحوه پیمایش جداول درختواره
   • تمرین کلاس
   • ساخت لایه Data Access برای جداول مشتریان و محصولات توسط دانشجویان
   • تمرین منزل
   • ساخت کلیه لایه ها برای دیگر جداول موجود در بانک اطلاعاتی

   بخش پنجم:ساخت لایه Bussiness برای جدول Category

   • محاسبه تعداد زیر لایه ها
   • پیمایش به پایین درخت
   • پیمایش به بالای درخت
   • محاسبه محصولات موجود در هر رده
   • تمرین کلاس
   • ساخت لایه Bussiness برای جدول محصولات
   • تمرین منزل
   • ساخت کلیه کلاسهای Bussiness برای تمام دیگر جداول بانک اطلاعاتی

   بخش ششم:ساخت لایه UI برای فروشگاه الکترونیکی

   • معرفی بخشهای Administrator
   • معرفی بخشهای Visitor
   • معرفی UserControl ها
   • ساخت User Control برای مدیریت مشتریان
   • افزودن قابلیت ویرایش به فهرست مشتریان
   • افزودن قابلیت حذف گروهی و یا تکی به فهرست مشتریان
   • افزودن قابلیت جستجو برای فهرست مشتریان
   • تمرین کلاس
   • ساخت لایه UI برای فرم سفارشات توسط دانشجویان
   • آموزش Module نویسی در قالب UserControl ها
   • UserControl چیست؟
   • برای Event های مربوط به UserControl ها
   • بارگذاری Dynamic,مربوط به UserControl ها
   • کاربرد QueryString در Message Passing بین UserControl های مختلف
   • آموزش ساخت UserControl مدیریت رده های درختی
   • بررسی الگوریتمهای پیمایش درختی
   • مروری بر Recursives
   • ساخت TreeView بر اساس رده های موجود در دیتابیس
   • افزودن زیر رده
   • پیمایش درخت
   • آموزش ساخت UserControl مدیریت محصولات
   • بکارگیری Editor های آنلاین در مدیریت محصولات
   • نحوه بکارگیری رده بندی محصولات در ثبت محصولات
   • کارکردن با فایلها و تصاویر و نحوه Upload کردن و Resize کردن تصاویر
   • تمرین منزل
   • ساخت UserControl مدیر گالری تصاویر هر محصول
   • ساخت بخش Visitory مربوط به وب سایت
   • طراحی صفحه HomePage با استفاده از Html,Css
   • استفاده عملی از MasterPage
   • استفاده عملی از Theme, Skin
   • بکارگیری CSS برای استفاده در MasterPage ها

   بخش هفتم:آموزش کاربردی عناصر(JQuery UI)

   • مرورکلی بر JQuery UI
   • دانلود JQuery UI
   • بکارگیری عناصر Accordion در صفحات وب
   • بکارگیری JQueryTab در صفحات وب
   • بکارگیری دیگر عناصر JQuery UI در صفحات وب
   • بکارگیری عناصر Slider در صفحات وب
   • آموزش کاربردی ساخت فهرست محصولات
   • استفاده از Repeater بجای Grid
   • چیدمان عناصر درون Repeater با استفاده از WEB2
   • ساخت صفحه جزییات محصولات برای مشاهده گالری هر محصول
   • آموزش نحوه ساخت Search برای محصولات
   • Dynamic SP چیست؟
   • چگونه از Dynamic SQL برای ساخت جستجوی قدرتمند استفاده کنیم
   • استفاده از CTE ها و UNION ها در درخت جستجوی پیشرفته
   • آموزش ساخت سبد خرید
   • استفاده از Session برای سبد خرید
   • کاربرد Generic List در سبد خرید
   • ثبت دائم سر برگ اقلام سبد در یک تراکنش

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 شهریور 1396 ساعت 07:06
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)