آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

دوره MCSA 2012

 نام دوره : Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA

دوره MCSA

دوره MCSA  در سال 2012 بعنوان نسل جدید مدارک مایکروسافت معرفی گردید .دوره MCSA به افراد توانائی مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور 2012 مایکروسافت را می دهد دوره MCSA شامل 4 دوره می باشد و  افراد برای بدست آوردن مدرک MCSA باید آزمون های زیر را با موفقیت پشت سر بگذرانند

Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus
Module 1: Installing and Deploying Windows 8
Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Module 3: Managing Disks and Device Drivers
Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Module 5: Implementing Wireless Network Connections
Module 6: Implementing Network Security
Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Module 8: Securing Windows 8 Desktops
Module 9: Configuring Applications
Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Module 12: Implementing Hyper-V
Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Module 14: Using Windows PowerShell
Module 15: Troubleshooting IP Routing

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
 

Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing server Images

Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Module 3: Managing Active Directory Domain services

Module 4: Managing User and Service Accounts

Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture

Module 6: Managing User Desktops With Group Policy

Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access

Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 9: Implementing Network Access Protection

Module 10: Optimizing File Services

Module 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 12: Implementing Update Management

Module 13: Monitoring Windows Server 2012Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 8: Implementing Active Directory Federation Services

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Module 10: Implementing Failover Clustering

Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V

Module 12: Implementing Disaster Recovery

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus
Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 مرداد 1396 ساعت 10:13
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)